อนุทิน 123196 - ดารนี ชัยอิทธิพร

25 เม.ย.56

7 habit ของ John Covey

เวลาใกล้เที่ยงมากแล้ว ดิฉันยังอยู่ในห้องประชุมเดิม อาจารย์พรเทพ จรัสศรี  กำลังพูดเรื่อง 
7 habit ของ John Covey  ดิฉันฟังแล้วอยากแสดงความคิดเห็นมาก แต่ไม่กล้าพูด เพราะ
เวลาใกล้เที่ยงเช่นนี้คนพระศรีฯ ไม่นิยมให้ใครแสดงความคิดเห็นนัก   ก็ดิฉันเคยรับบท
'หน้าม้า' ในการเตือนวิทยากรด้วยการแสดงพฤติกรรมต่างๆ นานา เพื่อให้วิทยากรยุติการ
ถ่ายทอดตรงเวลา .. แอบแสดงไว้ใน G2K ก็ได้ฟะ

ดิฉันมีประสบการณ์การนำ 7 habit มาประยุกต์ใช้กับเพื่อนๆ ตอนเรียน ป.โท  มีเพื่อนบางคน
มาขอ copy การบ้านบ่อยๆ เธอว่างานเธอยุ่งมาก ดิฉันก็ให้ไปทุกครั้ง หลังจากอ่าน 7 habit
แล้วดิฉันก็เริ่มแผนการดัดนิสัยเพื่อนโดยบอกเธอว่า   ให้ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วมา
สรุปให้ฟัง หากทำได้ดิฉันจะให้เธอ copy งานทุกครั้งไป สัญญา หคาดหวังว่าเมื่อเธอรู้แล้ว
เธอจะอายไม่กล้ามาของานอีก

ได้ผลนะ เวลาผ่านไปเดือนกว่าๆ  เธอกลับมาหาดิฉันเพื่อบอกว่า 
        "พี่มาเพื่อบอกว่า พี่จะไม่ขอ copy งานเธออีกแล้ว แต่จะให้เธอทำให้ด้วยเลย!! "

เอ๊ะ! ดิฉันเขียนชื่อหนังสือเล่มไหนให้เธอนะ

เขียน 25 Apr 2013 @ 11:48 () แก้ไข 23 May 2013 @ 18:36, ()


ความเห็น (0)