อนุทิน 123190 - เข้มแข็ง

25-26เมษายน 56 อบรม KM Advance ระยะ 2 อ.พรเทพ จรัสศรี ผู้จัดการปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน)

    9-10 น.  คนมีความรู้อย่างเดียวไม่พอ ต้องนำองค์กรได้  มีคำถามของผู้นำ

นั่นหมายความว่า ต้องมีการตั้งโจนท์ของผู้นำ   คือ วิสัยทัศน์ ดังนั้น ฝ่ายบุคคลต้องรับ พนักงานที่มีสมรรถนะในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และติดตาม ดูแล เอาใจใส่ให้เขาทำงานได้ดี หากครบเกษียณ มีอะไรรองรับ

ฝ่ายบุคคลต้องดูแลชีวิตและความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง เพราะลดการลา ขาด ป่วย คนสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

  กลยุทธ์การตลาด

กลยุทธิ์ตลาดเดิมตลาดใหม่
สินค้าเดิม

สินค้าใหม่

การเพิ่มมูลค่าสินค้า  1.ทำใหม่ บริการ ออกแบบ

                               2.การรวมสินค้าย่อยให้ใช้ได้
สรุป พนักงานต้องใช้ความคิด ออกแบบและมีความคิดสร้างสรรค์ 
           การเรียนรู้ KM wไม่ได้ขึ้นกับเราเพียงอย่างเดียว การได้รับการสนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ จะทำให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด แล้วองค์กรเราล่ะ เป็นอย่างไรหนอ....
10.30  งาน กิจกรรมเกี่ยวกับ KM คนในองค์กรต้องมีการพัฒนา หากไม่แล้ว ต้องคัดเลือกตั้งแต่แรกเข้ามา
           คนไม่จำเป็นต้องเก่งเท่ากัน เพราะว่าค่างานไม่เท่ากัน  คนที่มีความรู้เยอะๆๆในองค์กรณ์ต้องมีการบริหารเขาและรักษาเขาไว้ (Talent Management) จดสิทธิบัตร (สุดยอดของการคิดคือการพัฒนาให้ดีขึ้น)
การจัดการความรู้ส่วนบุคคล เพื่อให้บุคคลจัดการความรู้ตามสไตส์   ดังนั้นเราต้องประเมินดังนี้ 
1.เรารู้ว่าเรารู้อะไร(นำความรู้ไปใช้ได้)    
2.เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไร(คนฉลาด) เราอยากรู้อะไรล่ะ เพื่อให้รูว่าเรารู้อะไร
3.เราไม่รู้ว่าเรารู้อะไร เพราะอาจไม่ค่อยได้ใช้ อาจทำให้ลืมแล้วพัฒนาให้เรานำออกมาใช้
4.เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร คิดว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไร ดูว่าคนอื่นเขามีดีอะไร แล้วเรายังไม่รู้ต้องพัฒนาให้เป็น ข้อ 2
         พิมพ์ชนก รู้ไหมว่าตนเองไม่รู้อะไร...พระเจ้าช่วย    มากมายเหลือเกิน.....
พฤติกรรม7 อย่างที่เป็นคนที่พัฒนา
1. Be Proactive คนเรามีสิ่งเร้ามากระตุ้นเราจะตอบสนอง2อย่างคือ ตอบสนองตามอารมณ์ความรู้สึก (Reactive) และคนที่สามารถหยุดคิด ไม่ใช้อารมณ์(Proactive) ก่อนแสดงออก มีสติ เลือกในทางที่สร้างสรรค์     มีอุปนิสัยทำเรื่องที่ดี  สำคัญ ทำให้ถูกตั้งแต่แรก  
        สรุปเราเป็นคน Be Proactive  จ้า เย้ๆๆๆๆ

                                                                                                          
เขียน 25 Apr 2013 @ 09:57 () แก้ไข 25 Apr 2013 @ 11:32, ()


ความเห็น (0)