อนุทิน 123189 - ดร. อัครเดช ตู่ กลิ่นพิบูลย์

การจัดการความรู้ขั้นสูงระยะที่ 2 วันที่ 25-26 เมษายน 2556

โดย วิทยากร พรเทพ จรัสศรี ผู้จัดการ Corporate IT strategy Corporate IT and Business  Continuing Management Office บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน)

 

การจัดการความรู้คืออะไร ง่าย ๆ คือการบริหารจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ จัดสรรบุคลกรให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นั่นคืดสุดยอดของการจัดการความรู้ 

ต้องทำให้คนเกิดการนำเอาความรู้มาใช้ มาพัฒนาสินค้า/บริการ

ประเภทของการจัดการความรู้

1.  การจัดการความรู้ขององค์กร

2.  การจัดการความรู้ส่วนบุคคล

การจัดการความรู้ในองค์กรมีจุดประสงค์เพื่อนำเอาความฉลาดของคนในองค์กรมาเป็นข้อได้เปรียบในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขณะเดียวกันคนในองค์กรก็มีความสุข. คนสำราญ งานสำเร็จ (ว.วชิรเมธี)

คนฉลาดคือคนที่รู้ว่าตัวเองโง่ไม่รู้อะไรเลย พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้รู้ในสิ่งนั้นและสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้ด้วย


กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับKM


Action plan ที่ควรเปลี่ยนใหม่คือไม่ระบุคนรับผิดชอบแต่ต้องระบุว่างานนี้คนควรจะมีความรู้อะไร ต้องใช้ความรู้อะไรในการทำงานก่อน

สุดยอดของการคิดคือการไม่ต้องคิดใหม่แต่ใช้วิธีการคิดต่อยอดจากของเดิมที่ดีอยู่แล้ว(intellectual management : IP)

การจัดการความรู้ส่วนบุคคล จุดประสงค์ให้แต่ละบุคคลใช้ชีวิตตามlife style ของตัวเองอย่างมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม

การสำรวจตัวเอง


ช่องที 1 เรารู้อะไรบ้าง

ช่องที่ 2 เราไม่รู้อะไร เราอยากมีความรู้อะไร

ช่องที่ 3 เราไม่รู้ว่าเรารู้อะไร ส่ิงที่เราเคยรู้แต่อาจลืมไปแช่องทาง

ช่่่องที่ 4 เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร ไม่รู้เลยว่าเราโง่อะไร

ตัวอย่างอุปนิสัยของคน 7 อย่าง

1. Proactive  ไม่ยอมให้อิทธิพลภายนอกเข้ามาควบคุมการตอบสนองของเขา โดยการหยุดและคิดเพื่อให้ตัวเองมีอิสรภาพในการเลือกตอบสนองตามหลักการและผลลัพธ์ที่ปรารถนา เมื่อใช้ช่องว่างในการเลือก

2.

3. Put first things first. ทำสิ่งที่สำคัญก่อน

การทำ knowledge mapping

การ

เขียน 25 Apr 2013 @ 09:52 () แก้ไข 25 Apr 2013 @ 11:54, ()


ความเห็น (0)