อนุทิน 123185 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

จัดการความรักให้ได้ก่อนแล้วค่อยจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เรื่องให้เป็นเรื่องง่าย ทำด้วยใจรักและทำอย่างมีความสุข จะประสบผลสำเร็จ ได้ผลงานอย่่งมีคุณค่า ได้แนวคิดและนำไปต่อยอด ใช้พัฒนางานได้ต่อไป  นี่คือบทสรุปของการเรียนวันนี้

เขียน 25 Apr 2013 @ 01:08 ()


ความเห็น (0)