อนุทิน 123184 - ถวิล

ถวิล

คำกลอนสำหรับวัยศึกษา

---------------------------------

ถ้าหมั่นเรียน  เรียนอะไร  ก็ํย่อมรู้

ถ้าหมั่นดู  ดูอะไร ก็ย่อมเห็น

ถ้าหมั่นทำ ทำอะไร ก็ย่อมเป็น

ถ้าไม่เล่น  หมั่นเรียน จักจำเริญ

-----------------------------------เขียน 25 Apr 2013 @ 00:36 ()


ความเห็น (0)