อนุทิน 123179 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานกลุ่มผู้ป่วยความดัน เช้านี้ มีผู้ป่วยจำนวน 10 ราย 

ใน 10 รายนี้มีผู้ป่วยความดันอย่างเดียว 2 ราย

มีความดันสูงบวกหอบหืด 1 ราย และมีความดันบวกเบาหวาน 7 ราย

1 ใน 7 รายนี้เคยทำบอลลูนมาแล้ว

กิจกรรมจึงเริ่มจากการสนทนาแลกเปลี่ยนโรคที่เป็นอยู่ ทั้งในแง่การรักษา การดูแลตนเอง และทางเลือกอื่น

มีผู้ป่วยdm+Ht ตรวจพบน้ำตาลในเลือดสูงได้ใช้การรักษาโดยทานยาตามแพทย์สั่ง และกินอบเชยเทศชนิดแคปซูล ผ่านไป 2 เดือน น้ำตาลในเลือดลดลงไปครึ่งหนึ่ง แต่สภาพร่างกายที่ฉันเห็นตรงนน้านั้นท่านยังดูอ่อนแอ สีหน้าซีด

จึงถามว่าได้ออกกำลังกายบ้างหรือไม่ และมีความกังวลเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่หรือไม่ มากน้อยเพียงไรหรือว่าเคยทำสมาธิบ้างไหม  จึงได้คำตอบว่าไม่ได้ออกกำลังกาย และไม่เคยทำสมาธิบอกว่าไม่มีเวลาไปวัดเหมือนคนอื่น 

(ข้อมูลเช่นนี้ สามารถนำไปจัดกิจกรรมช่วยเพืิ่มศักยภาพ ความรู้ในการดูแลตนเองให้ผู้ป่วย โดยให้คำแนะนำ แชร์ประสบการณ์ และแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และสร้างความตระหนักในการดูแลตนเอง)

การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในกลุ่มย่อยๆเช่นนี้ช่วยให้เกิดมุมคิด การแสดงความคิดเห็นหลากหลาย และสร้างความสนใจให้หันมาศึกษาเรียนรู้โรคที่ตัวเองเป็นอยู่มากกว่าการนั่งฟังเพียงฝ่ายเดียว

มุมคิดของฉัน หากฉันได้มีโอกาสช่วยเพื่อนผู้ป่วยด้วยตัวเอง ฉันจะบูรณาการความรู้พื้นฐานของการเกิด การเป็นขึ้นมาจากเพื่อนผู้ป่วยแล้วมาร่วมกันคิดว่านอกจากสาเหตุเหล่านั้นแล้วมีอะไรอีก หากเราผู้ป่วยไม่รู้ก็ค่อยหาวิธีเติมเต็ม โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบconstructivism เพื่อเชื่อมโยงความรู้ที่ผู้ป่วยมีโดยประสบการณ์จริง บวกความรู้ใหม่ทางวิชาการ ให้เข้าใจ และอาจต้องจัดทำสื่อนวัตกรรมให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนโดยวิธีการMLM สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ ตระหนักในคุณค่าของชีวิตที่เหลืออย่างมีความหมาย และภาคภูมิใจในตนเอง แม้เจ็บป่วยก็ยังทำความดีอย่างน้อยก็เพื่อตนเอง เพื่อลูกหลานและครอบครัวจะไม่ต้องกังวล...มันก็แค่ความคิดของฉันเท่านั้นเอง

เราจบกิจกรรมหลังจากร่วมกันทำสมาธิบำบัด และแผ่เมตตาด้วยกันแล้ว

ในขณะที่นำแผ่เมตตาวันี้ ฉันพบว่าตัวเองนำเพื่อนผู้ป่วยกล่าวแผ่เมตตาเร็วไปจนผู้ป่วยตามไม่ทัน ฉันจึงแบ่งวรรคการพูดให้สั้น และได้ใจความแต่มันก็มีพลาด2 จุดในการแบ่งวรรคคำเพื่อให้ความหมายของคำที่เปล่งออกมาไม่ตัดคำ

เราจากกันด้วยคำสัญญาว่าทุกคนจะลองกลับไปพิจารณษอีกครั้ง และเริ่มทดลองทำในสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มนี้จะพบกันอีกครั้งในอีก 2 เดือนข้างหน้าค่ะ 

เขียน 24 Apr 2013 @ 22:24 ()


ความเห็น (0)