อนุทิน 123155 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๑๗๔ |

"ปฎิจจสมุปบาท"

ปฎิจจสมุปบาท มีใจความดังต่อไปนี้

"อวิชชา" ให้เกิด "สังขาร" ... "สังขาร" ให้เกิด "วิญญาณ"
"วิญญาณ" ให้เกิด "นามรูป" ... "นามรูป" ให้เกิด "อายตนะ"
"อายนะ" ให้เกิด "ผัสสะ" ... "ผัสสะ" ให้เกิด "เวทนา"
"เวทนา" ให้เกิด "ตัณหา" ... "ตัณหา" ให้เกิด "อุปาทาน"
"อุปาทาน" ให้เกิด "ภพ" ... "ภพ" ให้เกิด "ชาติ"
"ชาติ" ให้เกิด "ทุกข์" ทั้งปวง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

...กฏความจริงในธรรมชาติ

สาธุครับอาจารย์...

ยินดีครับ ท่าน อ.นุ ;)...