อนุทิน 123155 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๑๗๔ |

"ปฎิจจสมุปบาท"

ปฎิจจสมุปบาท มีใจความดังต่อไปนี้

"อวิชชา" ให้เกิด "สังขาร" ... "สังขาร" ให้เกิด "วิญญาณ"
"วิญญาณ" ให้เกิด "นามรูป" ... "นามรูป" ให้เกิด "อายตนะ"
"อายนะ" ให้เกิด "ผัสสะ" ... "ผัสสะ" ให้เกิด "เวทนา"
"เวทนา" ให้เกิด "ตัณหา" ... "ตัณหา" ให้เกิด "อุปาทาน"
"อุปาทาน" ให้เกิด "ภพ" ... "ภพ" ให้เกิด "ชาติ"
"ชาติ" ให้เกิด "ทุกข์" ทั้งปวง

เขียน 24 Apr 2013 @ 00:54 () แก้ไข 24 Apr 2013 @ 00:55, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

...กฏความจริงในธรรมชาติ

สาธุครับอาจารย์...

เขียนเมื่อ 

ยินดีครับ ท่าน อ.นุ ;)...