อนุทิน 123095 - ยูมิ

ยูมิ

หลักการดำเนินชีวิตของชาวบ้าน  ควรมีหลักธรรมสี่ข้อนี้คือ

1 . ต้องมีความซื่อตรงมีความจริงใจต่อกันและกัน  ดังคำกลอนนิรนามว่า...

ซื่อตรงคงเส้นวาลั่นวาจาไว้อย่างไร  รักษาคำพูดให้เขาเชื่อถือคือคนจริง  นับว่ามีสัจจะเป็นธรรมะประเสริฐยิ่ง  อาภรณ์ที่เพริศพริ้งไม่งามเท่าสัจจาภรณ์

2 . ต้องมีการฝึกหัดดัดนิสัยควบคุมจิตใจตนเองแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยสติและปัญญาสัมมาปฏิบัติ

3 . ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานด้วยความขยันอดทนโดยทำงานอย่างไม่ท้อถอยถอดใจอะไรง่าย ๆ

4 . ต้องเป็นคนใจกว้างดุจดังทะเลมหาสมุทร  ไม่เอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่  ไม่คับแคบไม่เห็นแก่ตน  แต่เห็นตนแก่ได้ด้วยการมองมาจากตาในหรือดวงตาแห่งปัญญา


เขียน 22 Apr 2013 @ 05:51 ()


ความเห็น (0)