อนุทิน 123094 - ยูมิ

ยูมิ

โลกนี้คือตัวตนของเราเอง  และธรรมะที่รักษาโลกหรือคุ้มครองโลกนี้เพื่อไม่ให้เดือดร้อน  เพื่อไม่ให้วุ่นวายจิตใจ  และเพื่อให้โลกนี้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือความละอายแก่จิตใจตนเองต่อการทำความชั่ว  และความเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่จะตามติดตนนั้นแล


เขียน 22 Apr 2013 @ 05:32 ()


ความเห็น (1)

on time
IP: xxx.121.246.168
เขียนเมื่อ 

โลกนี้คือตัวตนของเราเอง  ใช่ค่ะ

ดิฉันเคยเห็นคนที่ทำร้ายคนอื่น ซึ่งคนที่ถูกทำร้ายก็แค่เอาสิ่งที่เขาทำร้ายนั้นอุดช่องที่เขาปล่อยออกมา

เขาก็กลับหาว่า คนนั้น ปิดทางของเขา

ที่จริงแล้ว  ทางมีมากมาย  เพราะเขาเที่ยวทำร้ายใครๆ ไว้หลายจุด จนตัวเองไม่รู้จะผ่านออกทางไหน

การทำไม่ดี เพราะคิดว่าไม่มีใครรู้  ไม่จริงเลย

อย่างน้อยตัวเองก็รู้มากกว่าใคร  

แล้วยังในกลุ่มผู่ที่สมรู้ร่วมคิดกับเขาอีกย่อมรู้ดี  จนกลายเป็นไม่ใช่ไม่มีใครรู้  แม้อาจจะไม่อายพวกเดียวกัน

นี่คือบาดแผล ที่กาลเวลาช่วยอะไรไม่ได้เลย ดุจแผลเน่าหายแล้วก็ยังเป็นร่องรอยแผลเป็นค่ะ