อนุทิน #123085

ที่พึ่งของมวลมนุษย์คือการพึ่งพาตนเอง

มนุษย์ควรมีความเป็นอยู่สอดคล้องกับธรรมชาติ

เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

ธรรมชาติท้องถิ่นใดไม่เท่าธรรมชาติจิตใจของเราเอง

เขียน:

ความเห็น (0)