อนุทิน 123085 - ยูมิ

ยูมิ

ที่พึ่งของมวลมนุษย์คือการพึ่งพาตนเอง

มนุษย์ควรมีความเป็นอยู่สอดคล้องกับธรรมชาติ

เพราะมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

ธรรมชาติท้องถิ่นใดไม่เท่าธรรมชาติจิตใจของเราเอง

เขียน 21 Apr 2013 @ 21:07 ()


ความเห็น (0)