อนุทิน 123082 - บุษยมาศ

บุษยมาศ


วันนี้ได้ทำหน้าที่คุมสอบ ภาค ข ของการสอบบรรจุข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร (ภาคเหนือ)...ทำให้สังเกตเห็นความพร้อมของเด็กรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามานั่งสอบ ข้อสอบมีทั้งปรนัย + อัตนัย...เห็นบางคนก็นั่งทำจนหมดเวลา...บางคนคงไม่ได้เตรียมตัวอ่านหนังสือมา ทำได้ประมาณ ๔๕ นาที ก็ขอออกก่อน...

         ความพร้อมของตัวเราเอง...ทำให้เห็นถึงการที่จะได้สอบผ่านหรือไม่ผ่าน...

เขียน 21 Apr 2013 @ 20:45 ()


ความเห็น (0)