อนุทิน 123054 - สายนที"๑๙

  ติดต่อ

ประชุมวางแผนงาน

           เดินทางไปต้อนรับอาจารย์ เดินทางมาจากกรุงเทพฯ  ท่านมีเมตตาต่อพวกเรามาก  นำขนม น้ำ นมกล่องมาแจกขณะประชุมด้วย  ใครไม่ยอมทาน  ท่านจะไม่เริ่มประชุม  

           ท่านเมตตา บอกให้พวกเราดำเนินงานด้วยความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่ปรองดองกัน ให้ลืมอดีตที่ไม่ดี ให้หมด จดจำสิ่งที่ดี ๆ ทำงานด้วยใจที่เมตตา และกรุณา อดทนกับอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง

            บันทึกภาพแห่งความทรงจำ ไว้ในวันศุกร์ ที่๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

  เขียน:  

ความเห็น (0)