อนุทิน 123026 - กระติก~natachoei ที่ ~natadee

อ.JJ มอบหมายให้ทำการบ้านอีก 1 อย่าง ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรใหม่

ว่าใช้ social network อย่างไร ให้เกิดประโยชน์ (การบ้านเดิมก็ยังไม่เสร็จ)

เขียน 20 Apr 2013 @ 10:36 ()


ความเห็น (0)