อนุทิน 123019 - วิเชียร ทองน้อย

"การเอาใจ" ไม่ใช่ "กตัญญูกตเวที"  :  สมเด็จพระญาณสังวรฯ

 

“การเอาใจ” ไม่ใช่ “กตัญญูกตเวที”
“การเอาใจ” นั้นเป็นไปได้ทั้งทาง “ที่ควรและไม่ควร” แต่การแสดง “กตัญญูกตเวที” นั้น เป็นไปได้ใน “ทางดีทางเดียว”


ผู้มีพระคุณทำไมดีไม่ชอบ จะแสดงกตัญญูกตเวที

ต้องช่วยวิธีใดก็ตามเพื่อให้เลิกทำเช่นนั้น

ไม่จำเป็นจะต้องให้ถูกใจอย่างเดียว
จะขัดใจบ้างหรือแม้จะขัดใจอย่างยิ่งก็ควรทำ

หากด้วยการทำเช่นนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้มีพระคุณหยุดทำไม่ดี หันมาทำดีได้

ไม่มีการตอบแทนพระคุณใดจะงดงามเท่า

การช่วยให้ท่านมีโอกาส “ได้ทำดีทำชอบ” ...


เขียน 19 Apr 2013 @ 23:49 ()


ความเห็น (0)