อนุทิน 123013 - วิชญธรรม

วิชญธรรม

หลวงปู่บอก   "บุญนั้นมีอยู่จริงเด้อ......ด็อกเตอร์" ประโยคสั้นๆ ลอยมาเดี่ยวๆ ยืนยันความคิดสงสัยของผมเอง

วันนี้ฟังวิทยุหลวงตา.................." บาป-บุญ แล้วใครจะสัมผัสได้ ใครจะเห็นได้ เราไม่เห็นหรอก ถ้าเรายังไม่เป็นธรรม เราจะใช้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย.......ธรรมดาอย่างเราๆ ยังไม่อาจ.เห็น. ได้"

เขียน 19 Apr 2013 @ 21:15 ()


ความเห็น (1)

บาป บุญ มีจริงแน่นอนค่ะ... ยืนยันด้วยคน

เมื่อทำบาป (ไม่ดี) ใจก็ทุกข์ (ตกนรก) เมื่อทำบุญ (ดี) ใจก็สุข (ขึ้นสวรรค์)  :)