อนุทิน #123005

  ติดต่อ

ธรรมะนี้อยู่ใกล้ตัวตนของเรามากชนิดที่เป็นตัวตนของเราเลย  ใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นตัวตนของเราเอง

การรักตนเองก็คือการรักคนอื่น  ด้วยทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง  โปรดอย่าคิดอะไรมาก  มีชีวิตเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะก็เพียงพอแล้ว  ( บางช่วงของมุมคิด )

  เขียน:  

ความเห็น (0)