อนุทิน 123001 - นาย พรเทพ จรัสศรี

วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ของกรมสุขภาพจิต จังหวัดอุบลราชธานี ให้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ดังหัวข้อต่อไปนี้

1. KM Concept / การจัดการความรู้ส่วนบุคคล / การนำ IT มาใช้ในการจัดการความรู้

2. การ Capture Tacit Knowledge ออกมาในรูปแบบสื่อผสม (Multimedia ได้แก่ Video Clip และ HTML Script) โดยใช้โปรแกรม AcuConsole 7

3. การ Upload ผลงานเก็บไว้บน Host ของบริษัทมัลติมีเดีย เทคโนโลยี (MMT)

4. การนำเสนอผลงานบนเครือข่ายต่างๆ เช่น Intranet ของโรงพยาบาล หรือบน Facebook

5. เทคนิคการใช้โปรแกรม AcuConsole 7 ขั้นสูง

6. การทำ Screen Capture ด้วยโปรแกรม SnagIT

7. การจัดการกับไฟล์รูปภาพด้วยโปรแกรม PhotoScape

8. การสร้าง Video Clip ด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio

9. การสร้าง E-Book ด้วย I love Liabrary

10. การ Upload ผลงาน Video Clip บน YouTube และการ Download ด้วยโปรแกรม IDM

11. การสร้าง Blog บน GotoKnow

12. การสร้าง Blog บน Bloggang ของ Pantip.com

จุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีความรู้เพียงพอที่จะสร้างที่เก็บความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน และวิธีการเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นให้กับคนอื่นๆ ผ่านเครือข่ายต่างๆ เช่น Intranet และ Social Media 

เขียน 19 Apr 2013 @ 14:29 ()


ความเห็น (0)