อนุทิน 122998 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow148]ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ก็ล้วนที่จะมุ่งเพื่อการยอมรับหรือต้องการสิ่งที่ จะนำพาให้ตนให้ ได้รับสิ่งที่ตนเองปรารถนาทั้งนั้น หรือมนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข์ ต้องการดี ต้องการเด่น เป็นต้น แต่จะอย่างไรก็ตาม ก็คงมิอาจสามารถทำให้ทุกคนเป็นดั่งที่ใครต้องการทั้งหมดทั้งสิ้นได้ เพราะแม้แต่ตัวตนของตนเอง คงมีบ้างที่ไม่สามารถคาดหวังให้เป็นไปดังต้องการได้ คงจะไม่เป็นการป่วยการไปไย หากจะไม่ไปคาดหมายหรือคาดหวังจากสิ่งอื่นๆ หรือบุคคลอื่นให้เป็นไปดั่งที่ใครสักคนต้องการ... .. ชีวิตคงเป็นการเรียนรู้ ว่ามนุษย์แต่ละคนนั้นจะอยู่ในโลกนี้ด้วยตนเองเช่นไร ... เราเองก็..คงมิสามารถอยู่ได้อย่างลำพัง การปรากฏตัวตนของมนุษย์ออกมา คงเป็นภาพการปรากฏร่วมของบุคคลอื่นๆ หรือการมีอยู่ของสิ่งอื่นๆ ด้วย หากปราศจากเขาเสียเเล้ว เราจะปรากฏมีตัวตนได้อย่างไร.

พระจาตุรงค์ ...

เขียน 19 Apr 2013 @ 12:01 ()


ความเห็น (0)