อนุทิน 122987 - ลุงรักชาติราชบุรี

..แผ่นดินของเรา..จะไม่ยอมสูญเสียอีกแล้วในช่วงชีวิตของเรา..คนที่เพิ่งเข้ามาอยู่สยาม มาหากินมีลูกหลานจนสุขสบาย ตอนที่บ้านเมืองผ่านวิกฤติ..จึงอาจลืมสอนลูกหลานเรื่อง ความกตัญญูต่อผู้รักษาแผ่นดินโดยดีในอดีต..แต่ลูกหลานที่พอมีความรู้สติปัญญา หากมีความดีอยู่ในตัวบ้าง ก็ควรจะศึกษาอดีตให้ถ่องแท้..จะได้ไม่ลืมคุณ..อย่าเอาแต่ประโยชน์..เพราะจะไม่เหลือแผ่นดินอีก..พ่อหลวงของเรา ท่านทรงงานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดเพื่อผืนแผ่นดินเพื่อลูกหลานชาวสยามทุกๆคน..ท่านทรงยึดถือ สัจจวาจา.."เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"..มาตลอด60กว่าปี..อย่าให้ท่านต้องเหนื่อยเปล่า..อย่าให้ท่านต้องเสียพระทัย..ว่า ยุคนี้ลูกหลานไทยไม่เอาไหน..ทุกคนต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันต่อสู้..ไม่ว่าผลของมันจะเป็นอย่างไร?..ขอให้ภูมิใจว่า เราได้ทำดีที่สุดแล้วพยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว..นะเพื่อนเอ๋ย..ผู้ขาดเสียซึ่งกตัญญูรู้คุณต่อบ้านเกิดเมืองนอน..ต่อบรรพบุรุษ..มิอาจก้มหน้ามองดิน เงยหน้ามองฟ้า แล้วจะอยู่ได้อย่างไร?..

เขียน 18 Apr 2013 @ 23:12 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

like ๆๆ

เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่า ถ้าเราไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละยุค ละสมัย......  ที่คอยปกป้องประเทศไทย 

เราลูกหลานหรือจะอยู่บนแผ่นดินนี้ สุขสบายได้อย่างนี้............  (เขียนมากเดี๋ยว...เขียนไม่หยุด...)

เอาเป็นว่า "เราต้องเป็นคนรู้คุณ"

ผู้ขาดเสียซึ่งกตัญญูรู้คุณต่อบ้านเกิดเมืองนอน..ต่อบรรพบุรุษ..มิอาจก้มหน้ามองดิน เงยหน้ามองฟ้า แล้วจะอยู่ได้อย่างไร?..

เห็นด้วยตาม 101 ครับ!!