อนุทิน 122947 - ธารเมฆ

สงกรานต์ปีนี้ไปอยู่วัด ไปตักบาตรทำบุญ ฟังเทศน์ นั่งสมาธิ และฝืนใจ!!

(ฝืนใจที่สุดก็ตอนที่ต้องทนกับความง่วงอยากไปนอนต่ออีกหลังทำวัตรเช้าเสร็จ โดยการกวาดๆๆๆใบไม้)

ความง่วงเป็น(มาร)สิ่งที่ต้องฝืนมาก โดยเฉพาะครั้งนี้ ง่วง เหนื่อยมากๆ แม้ขณะฟังธรรมวันนี้ยังหลับในและฝันด้วย

การปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนเรากำลังเรียน(พระอาจารย์เทศน์)แล้วเราก็ทำแบบฝึกหัด(ฝึกพิจารณาแก้ไขตนเอง)

ตอนนี้ต้องเปลี่ยนความคิดเลยว่า แบบฝึกหัดในพระพุทธศาสนาไม่ง่ายเลย (ทั้งที่ดูแล้วเหมือนจะง่าย)

เช่น ก็แค่ปล่อยวาง ไม่หลง ไม่มีตัวมีตน ไม่เที่ยง เสียสละอารมณ์ ฯลฯ

แบบฝึกหัดเหล่านี้ต้องทำบ่อยๆ เพราะผลที่เกิดจากตัวเรามักไม่ค่อยสม่ำเสมอ บางวันเหมือนตีโจทย์แตกร่าเริง

บางวันก็ลงไปจมอยู่กับทุกข์เรื่องเดิมๆ(แต่ต่างสถานการณ์)อีกแล้ว

ดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้เร่งฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆ เพราะยังมีเรี่ยวแรง มีกำลังอยู่

เมื่อวันก่อนได้ฟังเทศก์ครูบาอาจารย์ ชอบใจการเปรียบเทียบธรรมะกับเสาเรือน 4 ต้น (ฆราวาสธรรม4)

ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ


เขียน 17 Apr 2013 @ 20:16 ()


ความเห็น (0)