อนุทิน 122936 - แสงแห่งความดี...

ผู้เขียน เขียนบันทึกนี้

http://www.gotoknow.org/posts/533162

ค่อนข้างยาวววววววว   บันทึกหนึ่งของผู้เขียนเลยทีเดียว

..

สรุปแล้ว...ระบบทางอิเลคทรอนิกส์ของอาจารย์ธวัชชัยรับได้ 

แสดงว่า...อีกหน่อยผู้เขียนอาจเขียนน้อยลง แต่บันทึกที่เขียนอาจยาวขึ้นเขียน 17 Apr 2013 @ 14:55 ()


ความเห็น (0)