อนุทิน 122900 - ถวิล

ถวิล

ก่อนจะเชื่อ สิ่งใด ให้พิสูจน์

ก่อนจะพูด ให้ยั้งคิด วินิจฉั

ก่อนจะทำ กิจการ งานใดใด

คิดให้รอบคอบก่อน จึงชอบดีอ่านบทความ "กลยุทธ์การบริหารจัดการแบบทวิภาคี : กรณีเขาพระวิหาร

http://km.obec.go.th/main/research/201304160203184762365.pdf

http://km.obec.go.th/main/research/201304160203184762365.pdf


เขียน 16 Apr 2013 @ 11:16 ()


ความเห็น (0)