อนุทิน 122898 - สามปอ

  ติดต่อ

14  สิงหาคม  2556  ตัดโอนตำแหน่งตามโครงการครูคืนถิ่นมาที่โรงเรียนผดุงนารี

8-9 มีนาคม 2556  เที่ยวระยองกับหมวดคณิตศาสตร์

เสาร์ 23 มีนาคม  คุมสอบเข้า ม.1

อาทิตย์  บ่าย 4 โมง 24 มีนาคม - ตี 4 พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม คุมเด็กห้องเรียนพิเศษ ม.5-6 เข้าค่ายที่หว้ากอ จ.ประจวบคิรีขันธ์


  เขียน:  

ความเห็น (0)