อนุทิน 122852 - ดารนี ชัยอิทธิพร

15 เม.ย. 56

 'Impact ของทุนทางสังคม' ทุนสำคัญในวัฒนธรรมไทย

วันนี้เริ่มวันใหม่ด้วย e-mail จากหัวหน้า ในหัวตัวเองได้ยินแต่คำว่า

                   " ...เขาเป็นคนเก่ง แต่ทำงานด้วยยาก... "

มันไม่ยากหรอกหากใส่ใจ ทำอาหารแบบใส่ใจยังอร่อยเลย แล้วทำงานแบบใส่ใจมันจะไม่ดีกว่า
ซากศพเดินไปมายังไงนะ 

สรพ.เข้าตรวจเยี่ยม 11-12 เม.ย.56 ที่ผ่านมา  ดิฉันสรุปเองว่าให้ทำงานแบบใส่ใจนั่นแหละ
หัดสงสัยตั้งคำถามบ้าง ระหว่างทำงานก็ถามตนเองไปด้วยว่า ทำอะไร ทำอย่างไร ทำไมต้องทำ
ด้วย(วะ) ถ้าไม่ทำ(ลดขั้นตอน)จะเป็นอย่างไร และถ้าจะทำให้ดีกว่านี้ล่ะได้ไหม
ไม่ได้แนะนำให้
เปลี่ยนวิธีการทุกวันตามใจฉัน ทุกคำถามต้องการการพิสูจน์ระยะหนึ่งจนสรุปออกมาได้ว่าดี
หรือไม่อย่างไร (R2R+ถอดบทเรียน)

comment ของ สรพ.ที่สำคัญคือการเล่นกับข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังเชิงระบบ (alarm call) ต้องเริ่ม
จากการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แล้วมานั่งดู มาวิเคราะห์ร่วมกันด้วยความสงสัยว่า ทำไม ๆ ๆ
ก็จะได้แนวทางการพัฒนา เรื่องเล่นกับข้อมูลเรื่องเดียวก็มีเรื่องพัฒนา นำเสนอระดับนานาชาติ
ได้ทุกปีไม่อดไม่อยากแล้ว

ใครเคยรู้สึกอึดอัดกับเรื่องแบบนี้บ้าง อยากทำแต่ไม่ได้ทำ อยากช่วยแต่ไม่ได้ช่วย อยากพูดก็
ไม่ได้พูด ต้องนั่งมองเรือรั่วเสี่ยงต่อการจมน้ำเมื่อถึงเส้นตายอย่างทุกข์ทรมานใจ  

เฮ้อ! ชะตาของผู้มีทุนทางสังคมน้อยในสังคมเครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับทุนทางสังคม
เหนือทุนอื่นๆ
ก็เป็นเช่นนี้แล..

เขียน 15 Apr 2013 @ 09:51 () แก้ไข 23 May 2013 @ 18:45, ()


ความเห็น (0)