อนุทิน 122833 - วิเชียร ทองน้อย

โครงงานเด็กไทยหัวใจสุจริต
เมื่อวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ : ทางโรงเรียนบ้านแก่งระเบิด สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ ประกอบด้วย ผอ.วิเชียร ทองน้อย , ครูรัตนกร พรมวังขวา , ครูพุทธิกานต์ ตันประเสริฐ , ด.ญ.ประกาซอล - และ ด.ญ.สารินี ปะการัง เข้ารีบการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการป้องกันการทุจริตปลูตจิตสำนึกให้กับนักเรียน "โรงเรียนสุจริต" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี  โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์ของแต่ละโรงเรียน  เน้นเนื้อหารูปแบบคอร์รัปชั่น >>1)การติดสินบน 2)การรีดไถขู่กรรโชก3)การยักยอก/ฉ้อโกง 4)การเล่นพรรคเล่นพวก 5)ผลประโยชน์ทับซ้อน 6)การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต กำหนดโครงการเน้นครอบคลุมกิจกรรมสำคัญ คือ กิจกรรมป้องกัน กิจกรรมปลูกฝัง และกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน นำเสนอทางโรงเรียนได้กำหนดโครงงานเรื่อง "เด็กไทยหัวใจสุจริต" เพื่อต่อยอดสร้างสังคมคุณภาพสู่การพัฒนาสังคมยั่งยืน
http://www.bkrdschool.org/brkb2013.htm

เขียน 14 Apr 2013 @ 12:14 ()


ความเห็น (3)

เรียน ท่าน ผอ.วิเชียร ทองน้อย

       น่าสนใจนะคะ   โครงงานเรื่อง "เด็กไทยหัวใจสุจริต" เพื่อต่อยอดสร้างสังคมคุณภาพสู่การพัฒนาสังคมยั่งยืน  ขอเป็นกำลังใจในการดำเนินโครงงานเรื่อง "เด็กไทยหัวใจสุจริต" ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดที่ตัวเด็ก ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ


ขอเวลาขับเคลื่อนโครงงานสักระยะ เพราะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต้องใช้เวลาและการยอมรับ

สวัสดีครับ

             ติดตามมาอ่านบันทึกของท่านครับ  สาระถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับ