อนุทิน 12283 - Sasinand

Sasinand

อัตราค่าแท็กซี่ใหม่ ที่ยังไม่ทราบว่าจะประกาศใช้เมื่อไร....
1 ก.ม. 35บาท
2-12 ก.ม. -ก.ม.ละ 5 บาท
12-20 ก.ม.--ก.ม.ละ 5.50บาท

20-40 ก.ม.-ก.ม.ละ 6.00บาท
40-60 ก.ม.-ก.ม.ละ 6.50บาท
80ก.ม.ขึ้นไป-ก.ม.ละ 8.50
ข้อมูลจาก.. Transport Ministry

เขียน 19 Jun 2008 @ 22:44 ()


ความเห็น (0)