อนุทิน 122823 - sr

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรียนรู้ สงกรานต์ จากพจนานุกรม 

From Thai-English Lexitron Dictionary 2.0
สงกรานต์

N. SongKran
  syn:[วันสงกรานต์]

N. Songkran festival
  def:[เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า ซึ่งกำหนดตามสุริยคติ ตกวันที่ 13 - 14 - 15 เมษายน]
  syn:[วันสงกรานต์]
  sample:[สงกรานต์เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร]
N. name of species of aquatic animal
  def:[ชื่อสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง ชอบลอยตัวบนผิวน้ำในวันสงกรานต์]
  syn:[ตัวสงกรานต์]

From พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
สงกรานต์ ๑

สงกรานต์ ๑: [-กฺราน] น. เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า ซึ่งกําหนดตามสุริยคติ ปรกติตกวันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เมษายน วันที่ ๑๓ คือวันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ คือวันเนา และวันที่ ๑๕ คือวันเถลิงศก. (ส. สงฺกฺรานฺติ).

สงกรานต์ ๒

สงกรานต์ ๒: [-กฺราน] น. ชื่อสัตว์พวกหนอนทะเล มีหลายวงศ์ เช่น วงศ์ Phyllodocidae ลำตัวยาวเป็นปล้อง แต่ละปล้องมีรยางค์สีรุ้ง ๑ คู่อยู่ข้างลำตัว อาศัยอยู่ในทะเล ช่วงประมาณเดือนเมษายนใกล้วันสงกรานต์จะพบอยู่ในบริเวณน้ำกร่อยหรือแม่น้ำลำคลองที่ติดต่อกับทะเลเพื่อผสมพันธุ์ จึงเรียกว่า ตัวสงกรานต์.

Note: (Okease compare spellings in Lexitron Dictionary with Wikipedia.)
ในอินเดีย มีสงกรานต์ทุกเดือน
Sankranti <en.wikipedia.org/wiki/Sankranti>
Each Sankranti is marked as the beginning of a month in the sidereal solar calendars followed in Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka, Odisha....
ที่ฉลองรับใหญ่โต คือ มกร สังกรานติ ~14 มกราคม
Makar Sankranti - Wikipedia, the free encyclopedia
Makar Sankranti is one of the most auspicious occasions for the Hindus, and is celebrated in almost all parts of India in a myriad of cultural forms, with great ...

เขียน 14 Apr 2013 @ 05:15 ()


ความเห็น (0)