อนุทิน 122795 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หลักสูตรดีแล้วองค์ประกอบอื่นๆเหมือนเดิม ??  

..เสียดายงบประมาณคะ ..