อนุทิน 122795 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ความเห็น (1)

หลักสูตรดีแล้วองค์ประกอบอื่นๆเหมือนเดิม ??  

..เสียดายงบประมาณคะ ..