อนุทิน 122788 - พ.แจ่มจำรัส

  ติดต่อ

นักเขียน ต้องมี คุณสมบัติ อยู่อย่างหนึ่งคือ เห็น อะไร ก็ เขียน ได้
ไม่อย่างนั้นไม่ใช่ นักเขียน

:ศ.ดุสิต / มติชนรายสัปดาห์

  เขียน:  

ความเห็น (0)