อนุทิน 122778 - sr

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านดูว่า ผู้ใหญ่ ทำตัวอย่างตามประเพณีสงกรานต์ไทย : เปลว สีเงิน 12 April 2556 ใน
สงกรานต์กับ "อนาคตที่ผ่านกรรม" http://thaipost.net/news/120413/72138

...จะกรวดน้ำตอนไหน...นี่ควรทำความเข้าใจกันไว้สักนิด เพื่อมิให้เสียเชิง "สำมะโนครัวพุทธ" พอพระท่านขึ้นบทอนุโมทนารัมภกถา คือบทอนุโมทนาที่เริ่มด้วยคำคุ้นหูว่า...ยะถา วาริวะหา...นั่นแหละ ช่วงนี้เราตั้งใจอุทิศบุญพร้อมหลั่งน้ำไม่ขาดสายได้เลย
  ยะถา วาริวหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง = ห้วงน้ำที่เต็มด้วยน้ำ ย่อมไหลไปสู่สมุทรสาครให้เต็มฉันใด
  เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานังอุปะกัปปะติ = ทานที่ให้แล้วแต่ในโลกนี้ ย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฉันนั้น
  อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะสะมิชฌะตุ = ขอสิ่งที่ท่านมุ่งมาดปรารถนาตั้งไว้ จงสำเร็จโดยพลันทันที
  สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปาจันโท ปัญณะระโสยะถา มะณี โชติระโส ยะถา = ความดำริทั้งปวงของท่าน จงเต็มบริบูรณ์เหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ และเหมือนแก้วมณีโชติ อันให้สำเร็จประโยชน์ทั้งปวง ฉันนั้น
  พอจบตรงนี้ คือพอได้ยินคำว่า...มะณี โชติระโสยะถา เราก็เทน้ำที่กรวดลงภาชนะที่รองรับให้หมด หมายความว่าจบขั้นตอนอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับแล้ว ต่อจากนั้นพระท่านก็จะให้พรกับเรา ก็จงพนมมือขึ้น แล้วตั้งใจรับพรจากที่พระจะสวดด้วยบทคุ้นหู แต่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อนอีกนั่นแหละ
  สัพพีติโย วิวัชฌันตุ = ขอความเสนียดจัญไรทั้งหลาย จงผ่านพ้นไป
  สัพพะโรโค วินัสสะตุ = ขอโรคทั้งปวงของท่าน จงพินาศหายไป
  มา เต ภะวัตวันตะราโย = ขออันตรายอย่าได้มีแก่ท่าน
  สุขี ทีฆายุโก ภะวะ = ขอท่านจงมีความสุขยืนนาน
  อะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง = พรทั้ง 4 ประการ คือ อายุวรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้ และเคารพต่อผู้ใหญ่เป็นนิจ...

เขียน 12 Apr 2013 @ 04:23 ()


ความเห็น (0)