อนุทิน #122765

ผมอยากให้รักของผมนั้นยิ่งใหญ่...

เพียงพอที่จะมอบมันให้แก่ใครๆ ได้ทุกคน...

ผมอยากอ่านเรื่องสั้นที่..."ปลุกให้ตื่นขึ้นชมชีวิต"...


" 60 เรื่องสั้น...ประภัสสร  เสวิกุล..."

books.google.co.th/books?id=gHf1tRFreCcC&printsec=frontcover&hl=th&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)