อนุทิน 122756 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

อุบัติเหตุที่เกิดได้ก็เพราะความประมาท เราไม่ประมาทคนอื่นเค้าก็ประมาท

ความประมาทนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุก ๆ คนเกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ว่าความประมาทในความคิด ไม่ว่าความประมาทในคำพูด ไม่ว่าความประมาทในการทำการทำงาน

ปกติทุกคนส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ในความประมาทพอสมควรอยู่แล้ว ยังเพิ่มความประมาทยิ่ง ๆ ขึ้นไป เช่น พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้คนดื่มเหล้าดื่มเบียร์ ส่วนราชการก็ห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ เพราะทุกวันนี้น่ะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมันมีมากก็เพราะเราใช้ยานพาหนะกัน  ใช้รถยนต์ ใช้รถจักรยานยนต์ เค้าออกกฎหมายเพื่อจะให้เราได้ป้องกันตนเอง ส่วนใหญ่  ก็ไม่ค่อยจะพากันปฏิบัติตามกฎหมาย หมวกกันน็อคที่เค้าให้ใส่ก็ไม่พากันใส่ ส่วนใหญ่ก็มอเตอร์ไซด์นี้อุบัติเยอะเพราะมันสะดวกสบาย มันคล่องตัวและประหยัด

ช่วงสงกรานต์นี้ก็ให้ดีที่สุดก็คือไปอยู่วัด ไปถือศีล ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นแหละดีที่สุด ปลอดภัยดี

เขียน 11 Apr 2013 @ 15:28 ()


ความเห็น (0)