อนุทิน #122753

"เพราะชีวิตเป็นของเรา

เราควรที่จะมีเสรีภาพ

ในการดูแลสุขภาพ หรือ

ชีวิตของเรา..."

โจน จันใด

เขียน:

ความเห็น (0)