อนุทิน 122753 - พ.แจ่มจำรัส

"เพราะชีวิตเป็นของเรา

เราควรที่จะมีเสรีภาพ

ในการดูแลสุขภาพ หรือ

ชีวิตของเรา..."

โจน จันใด

เขียน 11 Apr 2013 @ 13:35 ()


ความเห็น (0)