อนุทิน 122753 - พ.แจ่มจำรัส

  ติดต่อ

"เพราะชีวิตเป็นของเรา

เราควรที่จะมีเสรีภาพ

ในการดูแลสุขภาพ หรือ

ชีวิตของเรา..."

โจน จันใด

  เขียน:  

ความเห็น (0)