อนุทิน 122743 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๑๑๙ |

"ความรัก ๔"

ความรักมี ๔ ระดับ คือ

๑. รักตัวกลัวตาย (อิงสัญชาตญาณการดำรงชีวิต)
๒. รักใคร่เสน่หา (อิงสัญชาตญาณการสืบพันธุ์)
๓. รักเมตตาอารี (อิงสายโลหิต - ความผูกพัน)
๔. รักมีแต่ให้ (อิงปัญญาและเมตตาการุณย์)

ว.วชิรเมธี
ธรรมะคลายใจ

เขียน 11 Apr 2013 @ 08:22 ()


ความเห็น (0)