อนุทิน 122733 - sr

sr
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สังคมแห่งความรุนแรง http://thaipost.net/news/110413/72104
  บทบรรณาธิการ Thai Post 11 April 2556

...ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นใน พ.ศ.2554 และ พ.ศ.2555 ซึ่ง ประเภทข่าว อันดับหนึ่ง คือ ข่าวการฆ่ากัน ที่มีอัตราสูงจนน่าวิตกจากปี 2554-2555 ที่คิดเป็น 49.70% ในปี 2554 และในปี 2555 คิดเป็น  59.16%  โดย ข่าวการฆ่ากัน มีถึง 197 ข่าว ในปี 2556 และมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้น 61 ข่าว หรือร้อยละ 30.96 ของข่าวการฆ่ากัน...

...ข่าวการฆ่ากัน จำแนกประเภทตามความสัมพันธ์ของผู้กระทำและผู้ถูกกระทำอันดับหนึ่ง คือ ระหว่างสามีภรรยา 64.97% รองลงมาคือ ระหว่างคู่รักแบบแฟน 15.74%  โดยพื้นที่เกิดเหตุ จังหวัดที่ฆ่ากันตายมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานครฯ โดยเฉพาะกรณีสามีฆ่าภรรยา...

....ความรุนแรงหลักในพื้นที่ จ.สงขลา นราธิวาส ยะลา และปัตตานี  ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า เพราะพื้นที่เหล่านี้กำลังดำเนินไปสู่การสังหารรายวันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้อมูลจากการรวบรวมของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ พบว่า 8 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่มกราคม พ.ศ.2547 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 มีเหตุการณ์ความไม่สงบ รวม 11,542 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ รวม 13,571 คน ในจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรง จำนวน 11,542 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 5,086 คน และได้รับบาดเจ็บ 8,485 คน และล่าสุดระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.2556 มีผู้เสียชีวิต 38 ราย และบาดเจ็บจำนวน 101 ราย...


เขียน 11 Apr 2013 @ 04:15 ()


ความเห็น (0)