อนุทิน 122728 - ทิมดาบ

"...การทำงาน ประกอบกิจกรรมต่างๆ ด้วยแรงบันดาลใจ ที่ขับดันมาจากภายใน  ผสานพลัง (synergy) กับ เป้าหมายที่ทรงคุณค่า ร่วมกับผู้อื่นกลุ่มหนึ่ง (shared purpose) เป็นบุญกุศลแห่งชีวิต..."

วิจารณ์ พานิช
๑๗ มี.ค. ๕๕

จากบันทึก...ชีวิตที่พอเพียง : ๑๕๔๑. ข้อคิดคำนึงเรื่องความดีความชอบในการทำงานของตัวเรา

เขียน 10 Apr 2013 @ 22:57 () แก้ไข 10 Apr 2013 @ 23:08, ()


ความเห็น (0)