อนุทิน 122726 - ชีพจรรองเท้า กับเวลาที่หายไป

  ติดต่อ

"ผลิตนักศึกษาคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน"  อ่านแล้วรู้สึกหมดศรัทธาต่อระบบการศึกษาเลย การศึกษาของเรายังคงมีเป้าหมายเพื่อแรงงานเท่านั้น  แต่ไม่ใช่เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

  เขียน:  

ความเห็น (0)