อนุทิน 122726 - ชีพจรรองเท้า กับเวลาที่หายไป

"ผลิตนักศึกษาคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน"  อ่านแล้วรู้สึกหมดศรัทธาต่อระบบการศึกษาเลย การศึกษาของเรายังคงมีเป้าหมายเพื่อแรงงานเท่านั้น  แต่ไม่ใช่เพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

เขียน 10 Apr 2013 @ 22:22 ()


ความเห็น (0)