อนุทิน 122715 - ยูมิ

ยูมิ

การทำให้ดูเป็นอยู่ให้เห็นนั้น  เป็นการสอนจิตใจตนเอง  ในทางดีงามง่าย  การพูดว่าการทำตัวอย่างให้ดูดีกว่าคำสอนนั้นยังคลุมเครือ  แต่ควรพูดได้ว่า...อย่าเอาแต่สอนสอน  ผู้สอนต้องเป็นตัวอย่างทางดีด้วยนั้นแล  เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะตน  สอนได้แต่เป็นตัวอย่างที่ดีไม่ได้ก็มีเยอ

เขียน 10 Apr 2013 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)