อนุทิน 122707 - อ.นุ

  ติดต่อ

"งานของครูที่ทรงคุณค่าต่อศิษย์..
คืองานเอื้ออำนวย (facilitate) ให้ศิษย์เรียนรู้แบบ“รู้จริง” (mastery learning)
ไม่ใช่เรียนรู้แบบผิวเผินครึ่งๆ กลางๆ หรือเรียนรู้ผิดๆอย่างที่เห็นดาษดื่นในปัจจุบันทั่วโลก"

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

  เขียน:  

ความเห็น (0)