อนุทิน 122684 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๑๐๙ |

"When I miss you"

บันทึก ... "เมื่อผมคิดถึงคุณ" ... (Bo Go Ship Da : Kim Bum Soo)

มีที่มาจากบันทึก ... วันนี้ที่คุณเดิน คุณเดินเพื่อใคร? ของอาจารย์  ...ปริม ทัดบุปผา...

เขียน 09 Apr 2013 @ 16:07 ()


ความเห็น (0)