อนุทิน 122667 - paque

paque

ไชโย วันนี้ได้มาทำงานอีกแล้ว สำหรับคนทำงานต้องมีเงินใช้ ฉันใด ก็ต้องทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจอยู่แล้ว สำหรับผมยินดีที่ได้ทำงานอีกหนึ่งวันแล้วขอรับ เพราะได้ตื่นนอนมาดูความสับสนวุ่นวายของโลกเราอีกวันวารหนึ่ง แต่อย่างไรเสียย่อมเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ที่กล่าวไว้เป็นการประจำย้ำอยู่ในความรู้สึกจะได้ไม่ประมาทอย่างไรเพราะอย่างไรเสียชีวิตคนสั้นนัก พบกันเพียงเพื่อจากกันย่อมคิดแล้วจะเป็นทุกข์ตลอดไป แต่หากลองมองมุมกลับว่าเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์แล้วเราจะสุขทุกวันคืนตลอดไป อาริโย อาริโย อาริโย

เขียน 09 Apr 2013 @ 09:22 () แก้ไข 27 Apr 2013 @ 12:51, ()


ความเห็น (0)