อนุทิน 122649 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

เพราะยังคิดไม่เป็น เห็นไปเรื่อย

 แล่นไล่ค้นจนเหนื่อย ปรารถนา

 หลากคิดครุ่นวุ่นวน หนมายา

 รังแต่ทุกข์นำพา ทุกคราคิด

 โดยคำ ลานเทวา


  เขียน:  

ความเห็น (0)