อนุทิน 122612 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

ถามหาหนังสือ/เอกสารประกอบ Happy Ba  

ทุกครั้งที่ไปทำหน้าที่วิทยากร/กระบวนกรในเวทีต่าง ๆ นอกจากเราจะต้องทำเอกสารประกอบหลักสูตรตามคำเรียกร้องแล้ว สิ่งหนึ่งที่เรา (พี่นุชและข้าพเจ้า) ปรารถนาที่จะนำไปเผยแพร่คือ Happy Ba บนพื้นที่ออนไลน์ใน G2K ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหน เวลาใด เราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้บนพื้นที่ความสุขแห่งนี้ ครบทั้ง ๘ มิติ หาก Blog to e-book ของเราสำเร็จตามกระบวนการที่แจ้งให้ทุกท่านทราบตาม link http://www.gotoknow.org/posts/532394 นี้


เราก็คงมีเอกสารตัวอย่าง Happy Ba ไปเผยแพร่ในเวที/องค์กรต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเล่มค่ะ

                                                                                                                       ๗ เมษายน ๒๕๕๖

เขียน 07 Apr 2013 @ 16:29 () แก้ไข 07 Apr 2013 @ 16:30, ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เค้าถามหา ... อาจารย์นพลักษณ์ ๙ หาไม่เจอ ;)...

เขียนเมื่อ 

ไม่มี ก็เลยไม่เจอค่ะ

ชอบคะ ไม่มีเลยหาไม่เจอ  ไก่ใช้บ่อยคะ