อนุทิน 122594 - 04 จุไรวรรณ มุ่งหมาย

เกษตรปลอดสารพิษ                                                                                                                         ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการฝึกงาน ทั้งเหนื่อยล้า แต่ก็เต็มเปี่ยมด้วยความสุข มีหลายๆอย่างให้ได้ศึกษาเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องคน รับประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองเต็มๆ

เขียน 07 Apr 2013 @ 00:20 () แก้ไข 07 Apr 2013 @ 00:24, ()


ความเห็น (0)