อนุทิน 122575 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

๐ เย็นกายหมายรู้เพราะ ........ อากาศ

 เย็นจิตสงบสะอาด ............... หมั่นสร้าง

 เย็นคำประสิทธิ์ประสาท ...... แต่่อ่อน หวานนา

 เย็นทุกสิ่งที่อ้าง ................. อยากให้เย็นกัน


  เขียน:  

ความเห็น (1)

กราบนมัสการ...สาธุครับ