อนุทิน 122575 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ เย็นกายหมายรู้เพราะ ........ อากาศ

 เย็นจิตสงบสะอาด ............... หมั่นสร้าง

 เย็นคำประสิทธิ์ประสาท ...... แต่่อ่อน หวานนา

 เย็นทุกสิ่งที่อ้าง ................. อยากให้เย็นกัน


เขียน 06 Apr 2013 @ 14:41 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการ...สาธุครับ