อนุทิน 122572 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๐๙๖ |

"ความงาม"


เราต่างคนมีวิถีแห่งการก้าวเดินไปไม่เหมือนกัน

บางคนจ่อมจมอยู่กับอดีตที่แสนเจ็บปวด
บางคนกำลังแสวงหาสัจธรรมนำชีวิต
บางคนอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่า จะก้าว หรือ จะถอย
บางคนใช้ชีวิตเรียบง่ายและสมถะ จนโลกยกย่อง

เราเป็น "บางคน" ไหน?

"คำ" ไม่สามารถชี้นำได้
"ภาพ" ก็ไม่สามารถชี้นำได้เช่นกัน

หัวใจมองเห็นเช่นไร ก็เป็นเช่นนั้น

ความงดงามของผู้คนยังคงปรากฎในโลกนี้เสมอ
ขึ้นอยู่กับว่า เราจะมองเห็นอะไร หรือ สิ่งใด

จงใช้ชีิวิตให้มีคุณค่าและมีความหมายมากที่สุดนะครับ ;)...
เขียน 06 Apr 2013 @ 14:09 ()


ความเห็น (0)