อนุทิน 122569 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ทุก ๆ คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจน่ะ คิดว่าการรักษาศีล ๕ เป็นสิ่งที่ลิดรอนสิทธิของตัวเอง ขัดขวางการทำมาหากิน ขัดขวางความเป็นอยู่ ความสะดวกความสบาย เลยมองในเรื่อง  การรักษาศีล ๕ ว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องของเรา มันน่าจะเป็นเรื่องของคนตัดโลก ตัดทางโลก เป็นหน้าที่ของผู้ที่ละที่วางที่ปลงแล้ว ยังมีความคิดเห็นผิดเข้าใจผิด

ศีล ๕ นั่นแหละจะทำให้เรารวย ทำให้เราไปสวรรค์ ทำให้เราไปพระนิพพาน...

ที่เราจนที่เรายากลำบากที่เราเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่มีศีล ๕ ปฏิบัติตามใจตัวเอง ตามความคิดตามความเห็นของตัวเอง เป็นคนที่มีทิฏฐิมานะ เป็นคนที่ไม่น่ารัก  เป็นคนที่ไม่น่านับถือ เป็นคนที่ขาดความรักความเมตตาความสงสารคนอื่น  เป็นคนที่เอาแต่ความสุขความสบายใส่ตัว เอาความทุกข์ความยากให้กับคนอื่น  มีความสุขสนุกสนานในการอยู่การกินการนอนการเที่ยวการตามจิตตามใจ

ศีล ๕ น่ะ จะทำให้เราเป็นผู้ที่เสียสละ มีความสุขมากในการทำงาน ใจอยู่กับเนื้อกับตัว เพราะการทำงานคือการทำความดี เป็นหน้าที่ของเราที่ได้มีโอกาสเสียสละ เมื่อเราเสียสละแล้วใจของเราก็มีความสุข ทุกคนก็รักเรา นับถือเรา ต้องการเรา ชีวิตของเราก็มีคุณค่า  ใคร ๆ ก็อยากอยู่ใกล้ อยากมาเป็นเพื่อนเรา เพราะเราเป็นบุคคลที่ไม่มีอันตราย  เป็นผู้ให้ตลอดกาล มีความสุขในการทำงานตลอดปีตลอดชาติ ยิ่งอยู่ใกล้อยู่ด้วยเท่าไหร่ก็ยิ่งถึงใจ พอใจ


เขียน 06 Apr 2013 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)