อนุทิน 122559 - ยูมิ

ยูมิ

เรื่องพระพุทธคุณ 3 คือ

1. พระคุณคือปัญญาแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้านั้น นักศึกษาเรียนรู้ได้จากพระพุทธศาสนานิกายเซน

2. พระคุณคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งการประพฤติปฏิบัติพระสัจธรรมนั้น  นักศึกษาเรียนรู้ได้จากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

3. พระคุณคือพระมหากรุณาทรงโปรดเมตตาสัตว์โลกและสรรพสิ่งอย่างไม่มีประมาณนั้น  นักศึกษาเรียนรู้ได้จากพระพุทธศาสนานิกายมหายาน


เขียน 06 Apr 2013 @ 05:36 ()


ความเห็น (0)