อนุทิน 122535 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม


นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ฝึกปฏิบัติงานวิชาจิตเวชชุมชน ที่ รพ.สต.บ่อ ได้จัดทำโครงการ การดูแลสุขภาพจิต..ชุมชน ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

เขียน 05 Apr 2013 @ 14:23 ()


ความเห็น (0)