อนุทิน 122529 - ยายธี

  ติดต่อ

.."จิต". นั้น ไซร้..ประภัทรสร  วาง  ว่าง. เป็นหนทางสู่...สถานะเดิม..(พุทธทาส)

  เขียน:  

ความเห็น (0)