อนุทิน 122529 - ยายธี

ยายธี

.."จิต". นั้น ไซร้..ประภัทรสร  วาง  ว่าง. เป็นหนทางสู่...สถานะเดิม..(พุทธทาส)

เขียน 05 Apr 2013 @ 10:07 ()


ความเห็น (0)