อนุทิน #122529

.."จิต". นั้น ไซร้..ประภัทรสร  วาง  ว่าง. เป็นหนทางสู่...สถานะเดิม..(พุทธทาส)

เขียน:

ความเห็น (0)